Ledarutveckling & Mentorprogram

Mentorprogram med struktur – så fungerar det

  • Adeptförberedelse
  • Utbildning av mentorer
  • Kick-off med mentorer, adapter och deras chefer
  • Uppföljning i halvtid
  • Avslutning med diplomering
  • Samtliga träffar inkluderar lärande runt ledarskap

Hitta rätt ledarprogram

Utbildning av första linjens chefer

1. Förberedelse – Insight discovery/disc
2. Fem moduler som kan anpassas efter behov:
– Arbetsrätt, arbetsmiljö och rehabilitering
– Kommunikation med medarbetare (t.ex. utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar, konflikthantering och coachning)
– Mångfaldsarbete
– Teamarbete
– Produktionsspecifik utbildning
3. Arbetsuppgifter mellan modulerna

Utbildning av mellanchefer

1. Förberedelse – 360-undersökning
2. Fem moduler och uppföljning som kan anpassas efter behov:
– Ledarskapsfokus
– Coachning, krishantering och multikulturell kunskap
– Förändringsledning
– Strategiskt arbete
– Inspirerande ledarskap och teamutveckling
3. Uppföljning och diplomering

Lärometod
För att säkerställa en äkta och hållbar förändring måste en utvecklingsprocess innehålla vissa delar:
– Skapa en miljö av trygghet och förtroende som uppmuntrar till att våga prova och våga göra misstag, kopplat till ärlig återkoppling.
– Information och återkoppling som utmanar rådande normer och som uppmuntrar deltagarna att utvärdera och utmana existerande attityder och beteenden.
– Tid för deltagarna att praktisera nya beteenden och angreppssätt på arbetsplatsen, utvärdera resultatet och finjustera dessa.
– Sist men inte minst, ge företaget ett ökat rekryteringsunderlag.