HR-konsultation – Mångfald & Arbetsrätt

Mångfald

Mångfaldsspelet UNILIKE – Förbättra mångfaldsarbetet och öka kunskapen om mångfaldsfrågor genom att:

 • Ge självinsikt
 • Inhämta kunskap
 • Belysa våra fördomar och värderingar
 • Belysa vårt förhållningssätt och hur vi uttrycker oss
 • Belysa hur vi bemöter varandra och våra kunder/patienter/gäster
 • Förändra attityder och oönskade beteenden
 • Skapa större acceptans för olikheter
 • Öka mångfalden/skapa mer heterogena grupper
 • Öka kreativiteten/högra kvalitet i arbetet

Varför? Verksamhetsnytta!

Jämställdhet och mångfald på alla nivåer bidrar aktivt till företagets eller organisationen verksamhetutveckling genom att:
– Stimulera till nya infallsvinklar och perspektiv, och därmed bidra till ökad kreativitet och bättre kvalitet
– Ge fler och nöjdare kunder/patienter/gäster på en alltmer globaliserad och rörlig marknad
– Säkerställa en bredare kompetensbas och ett öppet och tillåtande arbetsklimat
– Bidra till ökad trivsel, professionellt bemötande och skapa trygghet för medarbetare, partners, kunder, patienter, gäster, leverantörer och arbetssökande
– Samt ge företaget ett ökat rekryteringsunderlag

Arbetsrätt

Arbetsrättsutbildning för nya chefer som bygger på anställningens ”parförhållande

 • Arbetsgivarens skyldigheter
 • Betala lön
 • Tillhandahålla anställningsförmåner
 • Tillhandahålla en god arbetsmiljö
 • Vara lojal
 • Arbetstagarens skyldigheter
 • Utföra arbete
 • Följa ordningsregler
 • Följa arbetsmiljöregler
 • Samarbeta och samverka
 • Vara lojal