Lång & bred internationell erfarenhet av HR på högsta ledningsnivå

 • Bygga förtroende mellan arbetsgivare och arbetstagare

 • Utveckla och förankra ett gott arbetsmiljöarbete, inkl. jämställdhets och mångfaldsfokus

 • Förmåga att kommunicera och få gehör oavsett nivå i organisationen

 • Leda ett internationellt HR team

 • Förmåga att framföra feedback på ett ärligt men respektfullt sätt

 • Skapa ett fungerande regionledningsteam genom att bygga förtroende och laganda länder emellan

 • Förbättra ett företags rykte genom tät dialog med media samt internt relationsbyggande

 • SPECIFIK KOMPETENS - FÖRMAGA ATT SE HELHETEN samt ANALYSERA och IDENTIFIERA ORSAKSSAMBAND

 • Utveckla och driva ledarskaps- och mentorprogram

Min bakgrund

Göteborgs Hamn AB

 • Ordförande i HTF-klubben under tre år
 • Diverse HR roller, såsom personalman
 • utbildningschef
 • HR chef
 • Förhandlingschef

Lear Corporation, Sweden

 • Country HR and Corp. Communication Director

DB Schenker

 • HR Director Sverige och Region North (5 länder)
 • HR Director Region North and East (14 länder)
Kontakta Yvonne

Våra tjänster

 • HR-KONSULTATION

  Omställning
  Analyser, utveckling och avveckling

  Organisationsutveckling
  Analys, åtgärdsförslag och genomförande

  Jämställdhet och mångfald

  Analyser och handlingsplaner

  Interkulturella workshops

  Mångfaldspelet
  UNILIKE

  Arbetsrätt
  Rådgivning och utbildning

 • LEDARUTVECKLING

  Skräddarsydda program
  – Mentorprogram
  – Ledarskapsprogram
  – Teamutveckling för ledningsgrupper

  Coaching
  För chefer och HR-chefer

  Mentorskap till adepter
  Både i Sverige och internationellt

  Konflikthantering/svåra samtal
  Utbildning och handledning